Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Hải Long - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

lịch sử hình thành Xã Hải Long

Ngày 01/6/1988 Xã Hải Long được thành lập theo Nghị định số 19/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là chính phủ), trên cơ sở chia tách từ xã Hải Vân; ngày ấy xã Hải long có tổng diện tích tự nhiên 2.164,16ha, có 6 Hợp tác xã, dân số 2645 nhân khẩu, với 6 dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Thổ. Khơmer, êđê. Đến nay, Hải Long có 9 thôn, dân số 4.146 người....

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289