Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Hải Long - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá
  I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

          Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đơn vị hai lần được Nhà nước phong tặng anh hùng, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu năm 2020 xây dựng thành công xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2023 đạt xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”
 III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
* Về phát triển kinh tế:

1. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 190 tỷ đồng, trong đó:

- Giá trị sản xuất Nông, lâm, thủy sản chiếm 30%;

- Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 32,5 %;

-  Giá trị sản xuất Dịch vụ thương mại chiếm 36,5 %;

2. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản 60 tỷ đồng

3. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trở lên.

4. Sản lượng lương thực (cây có hạt): 820 tấn trở lên;

5. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng khoảng 10% so với chỉ tiêu huyện giao;

6. Giá trị sản phẩm trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản là: 60,5 triệu đồng.

7. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 27 tỷ đồng

          8. Có 02 doanh nghiệp mới hoạt động trên địa bàn;

* Về môi trường:

9. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40 % trở lên;

10. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên;

11. Tỷ lệ chất thải được thu gom đạt 100%.

* Về văn hóa - xã hội:

12. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 90% trở lên; giữ vững danh hiệu các làng, cơ quan văn hoá đã được công nhận.

13. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định 0,7%; hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ ba trở lên;

14. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 14%;

15. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%.

16. Xuất khẩu lao động đạt 10 lao động trở lên;

17. Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường 100%; không có HS bỏ học; Tỷ lệ HS lên lớp đạt từ 95% trở lên; 100% học sinh khối lớp 9 được xét tốt nghiệp; xây dựng xã hội học tập, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đạt 100% KH, các trường đều có học sinh tham gia các cuộc thi đạt giải từ cấp huyện trở lên;

          18. Phấn đấu 4/8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, kiểu mẫu;

          19. Duy trì 18 tiêu chí để giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, ;

20. Số lao động có việc làm mới 50 lao động trở lên;

         21. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65% trở lên;

22. Xã đạt xã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Về quốc phòng - An ninh:

23. Phấn đấu đơn vị an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, 100% cụm dân cư tự quản, an toàn làm chủ; giữ vững ANCT, TTATXH;

24. Phấn đấu có 9/9 tkhu dân cư đạt khu dân cư an toàn về ANTT. Có 90% tổ ANTT và tổ ANXH trở lên hoạt động có hiệu quả; giảm xuống mức thấp nhất số vụ vi phạm pháp luật trong năm;

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289