Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Hải Long - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá
 đh 1.jpg

đh..jpg

đh 2.jpg


đh 2.jpg
đh...jpg


Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Long đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện của địa phương, thực hiện chủ đề năm Giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính. Hàng năm, toàn xã có trên 90% gia đình đạt văn hóa, 8/9 thôn đạt thôn văn hóa. Hàng năm MTTQ  chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ xã, Ban vận động quỹ vì người nghèo của xã đã rà soát đề nghị BCĐ giảm nghèo của huyện hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 3 nhà đại đoàn kết. Thăm tặng quà Tết cho 250 lượt hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,51%. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân...

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ xã Hải Long tiếp tục đổi mới, sáng tạo và đoàn kết.  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xã; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, giám sát và phân biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Hải Long duy trì các tiêu chí và xây dựng Nông thôn kiểu mẫu.đh2.jpg

đh3.jpg

đh..jpg

 

 

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới đại hội MTTQ xã Hải Long thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử các ông bà vào  Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới./.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289