Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Hải Long - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

Đăng lúc: 00:00:00 10/02/2023 (GMT+7)
100%
Print

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trong Công an nhân dân, Ban Công an xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền đề án.

 Qua thực hiện công tác tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức, làm chuyển biến ý thức và hành động của cán bộvà Nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06 đối với đời sống xã hội, góp phần phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Công tác tuyên truyền được tập trung vào việc phản ánh kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Công an tỉnh; những ứng dụng, hiệu quả thiết thực của việc triển khai Đề án vào thực tiễn. Kịp thời phát hiện, lan tỏa gương tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hay, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Đề án nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác tuyên truyền được tập trung vào 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023. Trong giai đoạn này, chủ yếu tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án, kết quả hoạt động của Công an tỉnh và các đơn vị, Công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án, tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay góp sức cùng Chính phủ và lực lượng CAND triển khai thành công Đề án 06.

Đồng thời, tuyên truyền nêu bật những tiện ích, hiệu quả từ việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đem lại cho đời sống xã hội, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhà nước, phục vụ quyền và lợi ích của Nhân dân, như: (1) Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phát triển kinh tế xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Việc tích hợp kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính giúp giảm thiểu các thủ tục; việc tích hợp các thông tin của công dân, doanh nghiệp....

Tuyên truyền đậm nét kết quả hoạt động, vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong lực lượng CAND và chuyển đổi phương thức thực hiện các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các mặt công tác Công an.

Tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật xung quanh việc khai thác, bảo đảm dữ liệu cá nhân và việc cần thiết ban hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Khuyến cáo, cảnh báo người dân không vi phạm các quy định, đồng thời kịp thời tố giác các hoạt động, hành vi phá hoại, xâm nhập lấy cắp dữ liệu cá nhân hoặc các việc làm vi phạm pháp luật khác trong khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân.

Giai đoạn 2, từ tháng 3/2023 đến hết năm 2025. Công tác tuyên truyền tập trung tôn vinh thành tích, kết quả hoạt động của các lực lượng và kết quả ứng dụng, hiệu quả việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền những ứng dụng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án 06 vào đời sống xã hội.Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06/CP.
                                                                                                                    Trương Huyền

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289